Hotline PINTAS: 15777 Aduan Pengguna »

KEMPEN SAMBUNG SEMULA BEKALAN AIR SECARA PERCUMA

Dimaklumkan bahawa Air Kelantan Sdn Bhd telah melanjutkan Kempen Sambung Semula Bekalan Air Secara Percuma bagi akaun yang telah dipotong, bermula 01/01/2018 sehingga 30/06./2018.

Pemilik rumah yang mempunyai hutang tertunggak bagi akaun air yang telah dipotong dahulu, boleh menyertai kempen ini dengan menjelaskan 20% dari hutang tertunggak atau bayaran minima RM50.00 mana yang lebih tinggi. Baki tunggakan boleh bayar secara ansuran dalam tempoh 4 bulan berikutnya.