Hotline PINTAS: 15777 Aduan Pengguna »

Program Persampelan KKM – Air Terawat

Air terawat ialah air minuman yang tulen yang boleh diminum dengan risiko yang rendah dan tidak memudaratkan kesihatan manusia pada jangkamasa panjang.ia telah melalui proses rawatan yang lengkap di loji air termasuklah proses disinfeksi iaitu menghapuskan mikroorganisma merbahaya seperti E.coli.

(Berpandukan kepada National Standard For Drinking Water Quality, KKM, January 2004)

Kumpulan LOJI SRO DIST. SYST
Kump.1 (GI) W W M
Kump.2 (GII) M M Y/2
Kump.3 (GIII) Y/4 Y/2 Y/2
Kump.4 (GIV) Y/4 Y Y


Pecahan Kod Sampling Air Terawat

PROGRAM PEMANTAUAN KOD JUMLAH
Air Di Loji WUWT/WSWT 31
Air Di Tangki WTWR 27
Air Sistem Agihan WFDT/WRDT/WCHT 145


WUWT : Water Underground Water Treated

WSWT : Water Surface Water Treated
WTWR : Water Tower
WSRE : Water Storage Reservoir
WFDT :�� Water Fixed District Tap
WRDT :  Water Routine District Tap
WCHT :  Water Chlorine House Treated