Hotline PINTAS: 15777 Aduan Pengguna »
05 February 2023

Penukaran Nama Pengguna Akaun Perkhidmatan Air

Adalah disarankan Kepada pewaris-pewaris pemegang akaun bil air yang telah meninggal dunia, sila ke pejabat jajahan AKSB terdekat bagi penukaran nama akaun bil air untuk menggelakkan sebarang kesulitan.

*Pihak AKSB tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakkan, kerugian dan apa-apa liabiliti akibat penggunaan nama simati berkaitan bil air tersebut  sekiranya penukaran nama tidak dibuat oleh pewaris.

 

Pemindahan hakmilik

Adalah disarankan kepada mana-mana pihak yang telah menjual atau melakukan pemindahanhak milik premis, sila ke pejabat AKSB yang terdekat bagi proses penukaran nama hakmilik bil air untuk mengelakkan sebarang kesulitan.