Hotline PINTAS: 15777 Aduan Pengguna »
01 December 2022

MAKLUMAN PENAMATAN DAN PERLANTIKAN EJEN KUTIPAN HUTANG AKSB

Dimaklumkan bahawa bermula 01/02/2019 Koperasi Kakitangan dan Keluarga Air Kelantan Berhad (KOP-AIR) telah dilantik sebagai ejen kutipan hutang menggantikan Tropika Penetrate Resources Sdn. Bhd. Ejen Tropika hanya dibenarkan untuk mengutip hutang sehingga 31/01/2019. Selepas daripada tarikh itu, ejen Tropika tidak lagi mempunyai apa-apa ikatan dengan AKSB.