Hotline PINTAS: 15777 Aduan Pengguna »
09 February 2023

INTIPATI AMANAT YB SR DATO HJ AZAMI MOHD NOR PENGERUSI JAWATANKUASA KERJARAYA, INFRASTRUKTUR, UTILITI DAN PENGANGKUTAN NEGERI KELANTAN SEMPENA MAJLIS AMANAT TAHUN BARU 2021 DI HOTEL PERDANA

INTIPATI AMANAT YB SR DATO HJ AZAMI MOHD NOR PENGERUSI JAWATANKUASA KERJARAYA, INFRASTRUKTUR, UTILITI DAN PENGANGKUTAN NEGERI KELANTANSEMPENA MAJLIS AMANAT TAHUN BARU 2021 DI HOTEL PERDANA