Hotline PINTAS: 15777 Aduan Pengguna »
02 February 2023

HEBAHAN PENGGUNA BAGI KERJA-KERJA BERJADUAL MELIBATKAN GANGGUAN BEKALAN AIR DI JAJAHAN KOTA BHARU SELATAN