Hotline PINTAS: 15777 Aduan Pengguna »
29 November 2023

Pembaikian pada vsd pam HCW di Loji Rawatan Air Tualang 2 telah siap dilaksanakan

28/9/2021@Tualang. Pembaikian pada vsd pam HCW di Loji Rawatan Air Tualang 2 telah siap dilaksanakan dan loji telah beroperasi semula. Bekalan air ke kawasan terkesan akan kembali pulih secara berperingkat.