Hotline PINTAS: 15777 Aduan Pengguna »
29 November 2023

Kerja-kerja pembaikian kecemasan paip AC 6 inci yang pecah di Manek Urai Baru telah siap sepenuhnya

10/10/2021@Kuala Krai.

Untuk makluman pengguna, adalah dimaklumkan bahawa kerja-kerja pembaikian kecemasan paip AC 6 inci yang pecah di Manek Urai Baru telah siap sepenuhnya. Bekalan air ke kawasan terkesan akan kembali pulih secara berperingkat.