Hotline PINTAS: 15777 Aduan Pengguna »
30 November 2021

AIR KELANTAN, BAGAIMANA KASA BANTU SELESAIKAN?

Air Kelantan, bagaimana KASA bantu selesaikan?
Insya-Allah, semoga semua projek yang sedang dan akan dilaksanakan berjalan dengan baik untuk kesejahteraan hidup rakyat Kelantan.