Hotline PINTAS: 15777 Aduan Pengguna »
30 November 2022

Agihan air melalui lori air kontrak ke kawasan -kawasan hujung paip agihan seperti di Kg Kolam, Kg Kenak, Bakong dan kawasan sekitar jajahan Pasir Mas masih diteruskan

17/10/2021@Pasir Mas. Agihan air melalui lori air kontrak ke kawasan -kawasan hujung paip agihan seperti di Kg Kolam, Kg Kenak, Bakong dan kawasan sekitar jajahan Pasir Mas masih diteruskan.