Hotline PINTAS: 15777 Aduan Pengguna »
08 December 2023

Kerja-kerja penyelenggaraan sedang dijalankan oleh Team AKSB Pasir Mas dan kontraktor yang dilantik bagi kerja-kerja pembersihan dan penggalian untuk membuang lumpur, pasir dan sebagainya di muka sauk Sungai Kelar

17/10/2021@Pasir Mas.

Kerja-kerja penyelenggaraan sedang dijalankan oleh Team AKSB Pasir Mas dan kontraktor yang dilantik bagi kerja-kerja pembersihan dan penggalian untuk membuang lumpur, pasir dan sebagainya di muka sauk Sungai Kelar. Alhamdulillah pam air mentah (rwp) di dalam chamber masih boleh beroperasi seperti biasa kerana paras air sungai agak meningkat (air pasang)