Hotline PINTAS: 15777 Aduan Pengguna »
06 June 2023

Progress hari ketiga, kerja-kerja akhir penyelenggaraan dan pembersihan oleh Team AKSB Pasir Mas dan kontraktor yang dilantik di mukasauk Sungai Kelar sedang dipergiatkan agar pengambilan kuantiti air mentah dapat dilakukan dengan lebih sempurna

19/10/2021@Pasir Mas.

Progress hari ketiga, kerja-kerja akhir penyelenggaraan dan pembersihan oleh Team AKSB Pasir Mas dan kontraktor yang dilantik di mukasauk Sungai Kelar sedang dipergiatkan agar pengambilan kuantiti air mentah dapat dilakukan dengan lebih sempurna.