Hotline PINTAS: 15777 Aduan Pengguna »
07 December 2023

Meninjau keadaan di LRA Kelar, hasil daripada kerja-kerja penyelenggaraan di muka sauk (intake) sungai kelar sejak beberapa hari lalu, pam air mentah (rwp) dapat beroperasi dengan kuantiti pengambilan air mentah yang lebih banyak untuk dirawat di LRA Kelar

20/10/2021@Pasir Mas. Meninjau keadaan di LRA Kelar, hasil daripada kerja-kerja penyelenggaraan di muka sauk (intake) sungai kelar sejak beberapa hari lalu, pam air mentah (rwp) dapat beroperasi dengan kuantiti pengambilan air mentah yang lebih banyak untuk dirawat di LRA Kelar. Ini secara tidak langsung dapat menambahkan kuantiti air bersih yang boleh dibekalkan kepada pengguna.