Hotline PINTAS: 15777 Aduan Pengguna »
10 August 2022

Kerja-kerja kecemasan pembaikian paip utama jenis AC bersaiz 4 inci yang pecah di Manek Urai Baru, Kuala Krai Kelantan telah siap dibaiki

27/10/2021@Manek Urai Baru. Kerja-kerja kecemasan pembaikian paip utama jenis AC bersaiz 4 inci yang pecah di Manek Urai Baru, Kuala Krai Kelantan telah siap dibaiki oleh Team AKSB Kuala Krai jam 2 petang hari ini. Agihan bekalan air kepada pengguna di kawasan terlibat telah disambung semula sejurus selepas pembaikian.