Hotline PINTAS: 15777 Aduan Pengguna »
29 November 2023

Lawatan tapak dan perbincangan yang diadakan oleh ketiga-tiga pihak iaitu Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN), Pengurusan Aset Air Berhad (PAAB) yang masing-masing diketuai oleh Ketua Pegawai Eksekutif dan Air Kelantan Sdn Bhd (AKSB) yang diketuai oleh Pengurus Besar berkaitan cadangan pembinaan TAPS di Labok Machang.

6/11/2021@Machang. Lawatan tapak dan perbincangan yang diadakan oleh ketiga-tiga pihak iaitu Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN), Pengurusan Aset Air Berhad (PAAB) yang masing-masing diketuai oleh Ketua Pegawai Eksekutif dan Air Kelantan Sdn Bhd (AKSB) yang diketuai oleh Pengurus Besar berkaitan cadangan pembinaan TAPS di Labok Machang.