Hotline PINTAS: 15777 Aduan Pengguna »
29 November 2023

Perbincangan awal di tapak cadangan Loji Rawatan Air Semerak, Pasir Puteh diantara pihak Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN), pihak Pengurusan Aset Air Berhad (PAAB) yang masing-masing diketuai oleh Ketua Pegawai Eksekutif dan pihak Air Kelantan Sdn Bhd (AKSB) yang diketuai oleh Pengurus Besar AKSB.

6/11/2021@Pasir Puteh.
Perbincangan awal di tapak cadangan Loji Rawatan Air Semerak, Pasir Puteh diantara pihak Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN), pihak Pengurusan Aset Air Berhad (PAAB) yang masing-masing diketuai oleh Ketua Pegawai Eksekutif dan pihak Air Kelantan Sdn Bhd (AKSB) yang diketuai oleh Pengurus Besar AKSB.