Hotline PINTAS: 15777 Aduan Pengguna »
07 December 2023

Sekitar lawatan kerja Datuk Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN) ke Loji Rawatan Air Pintu Geng dan Medan Telaga Tok Jaafar bersama team SPAN, Datuk Pengurus Besar AKSB bersama team AKSB serta KetuaPegawai Eksekutif PAAB berssma team PAAB bagi meninjau Projek penambahan sumber air mentah untuk Loji Rawatan Air Pintu Geng dan pemasangan paip air mentah di Medan telaga Tok Jaafar.

5/11/2021@Kota Bharu Selatan.

Sekitar lawatan kerja Datuk Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN) ke Loji Rawatan Air Pintu Geng dan Medan Telaga Tok Jaafar bersama team SPAN, Datuk Pengurus Besar AKSB bersama team AKSB serta KetuaPegawai Eksekutif PAAB berssma team PAAB bagi meninjau Projek penambahan sumber air mentah untuk Loji Rawatan Air Pintu Geng dan pemasangan paip air mentah di Medan telaga Tok Jaafar.