Hotline PINTAS: 15777 Aduan Pengguna »
30 November 2021

Sekitar lawatan kerja Datuk Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN), Ketua Pegawai Eksekutif PAAB bersama team masing – masing dan perbincangan yang diadakan di Loji Rawatan Air Telok bersama Datuk Pengurus Besar Air Kelantan Sdn Bhd (AKSB) bersama team AKSB, perunding dan kontraktor bagi meninjau kerja-kerja akhir projek tersebut.

6/11/2021@Kota Bharu Timur. Sekitar lawatan kerja Datuk Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN), Ketua Pegawai Eksekutif PAAB bersama team masing – masing dan perbincangan yang diadakan di Loji Rawatan Air Telok bersama Datuk Pengurus Besar Air Kelantan Sdn Bhd (AKSB) bersama team AKSB, perunding dan kontraktor bagi meninjau kerja-kerja akhir projek tersebut.