Hotline PINTAS: 15777 Aduan Pengguna »
29 November 2023

Kerja-kerja kecemasan pembaikian paip utama bersaiz 8 inci yang pecah di Kampung Jeram, Pasir Puteh telah siap dibaiki oleh Team AKSB Pasir Puteh

14/11/2021@Pasir Puteh. Kerja-kerja kecemasan pembaikian paip utama bersaiz 8 inci yang pecah di Kampung Jeram, Pasir Puteh telah siap dibaiki oleh Team AKSB Pasir Puteh. Agihan bekalan air telah disambung semula sejurus selepas kerja siap. Bekalan air ke kawasan terkesan akan kembali pulih secara berperingkat.