Hotline PINTAS: 15777 Aduan Pengguna »
29 November 2023

Kerja-kerja kecemasan pembaikian paip utama jenis HDPE bersaiz 160mm yang pecah di Guchil luar, Kuala Krai dan paip HDPE bersaiz 225 mm yang pecah di Bukit Che Si, Kuala Krai telah siap dibaiki oleh Team AKSB Kuala Krai

30/11/2021@Kuala Krai. Kerja-kerja kecemasan pembaikian paip utama jenis HDPE bersaiz 160mm yang pecah di Guchil luar, Kuala Krai dan paip HDPE bersaiz 225 mm yang pecah di Bukit Che Si, Kuala Krai telah siap dibaiki oleh Team AKSB Kuala Krai. Kedudukan paip ini adalah bersebelahan antara satu sama lain. Bekalan air di kawasan terkesan akan kembali pulih secara berperingkat.