Hotline PINTAS: 15777 Aduan Pengguna »
29 November 2023

Kerja-kerja penyambungan (tee-off) paip HDPE 6 inci di Taman Buaya PCB Kelantan telah siap dilaksanakan

30/11/2021@Kota Bharu Utara. Kerja-kerja penyambungan (tee-off) paip HDPE 6 inci di Taman Buaya PCB Kelantan

telah siap dilaksanakan. Bekalan air di kawasan terkesan akan kembali pulih secara berperingkat.