Hotline PINTAS: 15777 Aduan Pengguna »
08 December 2023

Kerja-kerja kecemasan pembaikian paip utama jenis AC bersaiz 6 inci yang pecah diManek Urai Kuala Krai telah siap dibaiki oleh Team AKSB Kuala Krai

2/12/2021@Kuala Krai. Kerja-kerja kecemasan pembaikian paip utama jenis AC bersaiz 6 inci yang pecah diManek Urai Kuala Krai telah siap dibaiki oleh Team AKSB Kuala Krai. Bekalan air di kawasan terkesan akan kembali pulih secara berperingkat.