Hotline PINTAS: 15777 Aduan Pengguna »
30 May 2023

Kerja-kerja kecemasan pembaikian paip air mentah jenis MS bersaiz 400mm yang pecah di jalan Pasir Hor telah siap dibaiki

6/12/2021@Kota Bharu Timur. Kerja-kerja kecemasan pembaikian paip air mentah jenis MS bersaiz 400mm yang pecah di jalan Pasir Hor telah siap dibaiki. Agihan bekalan air telah disambung semula sejurus selepas kerja siap. Bekalan air ke kawasan terkesan akan kembali pulih secara berperingkat.