Hotline PINTAS: 15777 Aduan Pengguna »
04 June 2023

Kerja-kerja kecemasan pembaikian paip bersaiz 6 inci yang putus di atas tandak Jeram Pasu, Pasir Puteh telah siap dibaiki

6/12/2021@Pasir Puteh. Kerja-kerja kecemasan pembaikian paip bersaiz 6 inci yang putus di atas tandak Jeram Pasu, Pasir Puteh telah siap dibaiki. Agihan bekalan air telah disambung semula sejurus selepas kerja siap. Bekalan air ke kawasan terkesan akan kembali pulih secara berperingkat.