Hotline PINTAS: 15777 Aduan Pengguna »
08 December 2023

Kerja-kerja kecemasan pembaikian paip utama jenis AC bersaiz 6 inci yang pecah di hadapan Sek. Keb Gaal Pasir Puteh telah siap

14/12/2021@Pasir Puteh. Kerja-kerja kecemasan pembaikian paip utama jenis AC bersaiz 6 inci yang pecah di hadapan Sek. Keb Gaal Pasir Puteh telah siap. Agihan bekalan air telah disambung semula sejurus selepas kerja siap. Bekalan air ke kawasan terkesan akan kembali pulih secara berperingkat.