Hotline PINTAS: 15777 Aduan Pengguna »
02 February 2023

Sekitar proses ujian, pemantauan serta pemeriksaan tekanan pelepasan bekalan air dari LRA baharu Kg Telok ke kawasan -kawasan agihan dan proses ini akan berterusan secara berperingkat bermula 23/12/21

25/12/21@Kota Bharu Timur.

Sekitar proses ujian, pemantauan serta pemeriksaan tekanan pelepasan bekalan air dari LRA baharu Kg Telok ke kawasan -kawasan agihan dan proses ini akan berterusan secara berperingkat bermula 23/12/21.