Hotline PINTAS: 15777 Aduan Pengguna »
30 November 2022

Kerja-kerja pembaikian kerosakan pada valve PRV di Dusun Damai telah siap.Agihan bekalan air kepada pengguna terlibat telah disambung semula dan akan kembali pulih secara berperingkat

25/12/2021@Kuala Krai. Kerja-kerja pembaikian kerosakan pada valve PRV di Dusun Damai telah siap.Agihan bekalan air kepada pengguna terlibat telah disambung semula dan akan kembali pulih secara berperingkat.