Hotline PINTAS: 15777 Aduan Pengguna »
09 February 2023

Kerja-kerja kecemasan pembaikian paip utama 15 inci yang pecah di hadapan Sekolah Rendah Kebangsaan Kubang Batang, Kampung Kubang Batang telah siap dibaiki

23/1/2022@Tumpat. Kerja-kerja kecemasan pembaikian paip utama 15 inci yang pecah di hadapan Sekolah Rendah Kebangsaan Kubang Batang, Kampung Kubang Batang telah siap dibaiki. Agihan bekalan air telah disambung semula. Bekalan air ke kawasan terkesan akan pulih secara berperingkat.