Hotline PINTAS: 15777 Aduan Pengguna »
07 December 2023

Sekitar lawatan kerja, SPAN Bahagian Sumber & Perancangan Tadahan Jabatan Kawal Selia Air & Pembentungan ke Medan Telaga Tok Jaafar dan LRAPintu Geng.

27/1/2022@Kota Bharu Selatan. Sekitar lawatan kerja, SPAN Bahagian Sumber & Perancangan Tadahan Jabatan Kawal Selia Air & Pembentungan ke Medan Telaga Tok Jaafar dan LRAPintu Geng.