Hotline PINTAS: 15777 Aduan Pengguna »
30 May 2023

Loji Rawatan Air Tanjung Mas sedang dinaiktaraf di mana Pembinaan Telaga Tiub Air Bawah Tanah dan kerja-kerja berkaitan sedang berjalan.

3/2/2022@Kota Bharu Utara.

Loji Rawatan Air Tanjung Mas sedang dinaiktaraf di mana Pembinaan Telaga Tiub Air Bawah Tanah dan kerja-kerja berkaitan sedang berjalan. LRA Tanjung Mas telah dibina pada tahun 1985 dengan kapasiti rekabentuk 7.9jlh.

Sumber air mentah adalah dari 12 unit telaga tiub.Mengambilkira penambahan penduduk dan pembangunan setempat yang semakin meningkat, penaiktarafan daripada 7.9jlh kepada 30jlh sedang diusahakan dan dibina menggunakan peruntukan pinjaman daripada Pengurusan Aset Air Berhad.(PAAB)