Hotline PINTAS: 15777 Aduan Pengguna »
08 December 2023

Team lori tangki air AKSB dan rakan operator air bantuan dari pelbagai negeri masih terus menjalankan usaha memastikan bekalan air sampai kepada pengguna termasuk memenuhkan tangki-tangki hospital, klinik kesihatan, jabatan-jabatan serta premis-premis tumpuan awam tanpa mengira siang mahupun malam, panas atau hujan serta kepenatan yang teramat

8/2/2022@Machang, Pasir Puteh, Sebahagian Kota Bharu Timur dan Kota Bharu Selatan.

Team lori tangki air AKSB dan rakan operator air bantuan dari pelbagai negeri masih terus menjalankan usaha memastikan bekalan air sampai kepada pengguna termasuk memenuhkan tangki-tangki hospital, klinik kesihatan, jabatan-jabatan serta premis-premis tumpuan awam tanpa mengira siang mahupun malam, panas atau hujan serta kepenatan yang teramat. Terima kasih wira wira tanker air semua.