Hotline PINTAS: 15777 Aduan Pengguna »
04 December 2023

Sekitar lawatan kerja Exco Kerjaraya Infrastruktur, Pengangkutan dan Utiliti, Dato’ Sr.Haji Azami Mohd Nor bagi meninjau kemajuan projek menaiktaraf Sistem Proses di LRA Wakaf Bharu dengan kapasiti 10jlh.

17/2/2022@ Tumpat.

Sekitar lawatan kerja Exco Kerjaraya Infrastruktur, Pengangkutan dan Utiliti, Dato’ Sr.Haji Azami Mohd Nor bagi meninjau kemajuan projek menaiktaraf Sistem Proses di LRA Wakaf Bharu dengan kapasiti 10jlh. Skop di bawah projek ini adalah menaiktaraf proses rawatan air sediada di LRA Wakaf Bharu.

 

Projek ini telah dimulakan pada 26/9/2021 dan tarikh siap mengikut kontrak adalah pada 12/3/2022. Kemajuan projek sehingga kini adalah sekitar 80%.

Lawatan turut dihadiri Pengurus Besar AKSB, Datuk Ir. P.Geol Dr. Azuhan bin Mohamed dan kakitangan.