Hotline PINTAS: 15777 Aduan Pengguna »
01 June 2023

Kerja-kerja kecemasan pembaikian pam air mentah no. 1 yang rosak di LRA Kuala Nal Kuala Krai telah siap dibaiki

16/3/2022@Kuala Krai. Kerja-kerja kecemasan pembaikian pam air mentah no. 1 yang rosak di LRA Kuala Nal Kuala Krai telah siap dibaiki. Bekalan air di kawasan terkesan akan pulih secara berperingkat.