Hotline PINTAS: 15777 Aduan Pengguna »
29 November 2023

Kerja-kerja kecemasan pembaikian paip utama bersaiz 8 inci yang pecah di Kg Tikat Jln Lama, Kota Bharu telah siap dibaiki

17/3/2022@Kota Bharu Utara. Kerja-kerja kecemasan pembaikian paip utama bersaiz 8 inci yang pecah di Kg Tikat Jln Lama, Kota Bharu telah siap dibaiki oleh Team AKSB KBU. Bekalan air ke kawasan terkesan telah disambung semula dan akan pulih secara berperingkat.