Hotline PINTAS: 15777 Aduan Pengguna »
06 June 2023

HEBAHAN PENGGUNA BAGI KERJA-KERJA TIDAK BERJADUAL DI JAJAHAN TUMPAT

26/3/22@Tumpat.

Kerja-kerja kecemasan pembaikian paip utama bersaiz 8 inci yang pecah di jalan Kota Kubang Labu, Tumpat telah siap. Bekalan air telah disambung semula dan akan kembali stabil secara berperingkat.