Hotline PINTAS: 15777 Aduan Pengguna »
06 June 2023

Rombongan daripada Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN) yang diketuai oleh Ketua Pegawai Eksekutif bersama AKSB telah membuat lawatan kerja ke LRA Wakaf Bharu untuk meninjau kerja-kerja penambahbaikan kualiti yang dilaksanakan oleh Kontraktor yang dilantik. T&C bagi projek ini telahpun dilaksanakan.

1/4/2022@Wakaf Bharu, Tumpat.
Rombongan daripada Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN) yang diketuai oleh Ketua Pegawai Eksekutif bersama AKSB telah membuat lawatan kerja ke LRA Wakaf Bharu untuk meninjau kerja-kerja penambahbaikan kualiti yang dilaksanakan oleh Kontraktor yang dilantik. T&C bagi projek ini telahpun dilaksanakan.