Hotline PINTAS: 15777 Aduan Pengguna »
06 June 2023

Kerja-kerja kecemasan pembaikian paip utama jenis AC bersaiz 8 inci yang pecah di Kampung Jeram telah siap dibaiki oleh Team AKSB Pasir Puteh.

20/4/2022@Pasir Puteh.
Kerja-kerja kecemasan pembaikian paip utama jenis AC bersaiz 8 inci yang pecah di Kampung Jeram telah siap dibaiki oleh Team AKSB Pasir Puteh. Valve ke Tangki Bukit Gedombok telah dibuka semula. Agihan air ke kawasan terkesan telah disambung semula. Bekalan air ke kawasan terkesan akan kembali pulih secara berperingkat.