Hotline PINTAS: 15777 Aduan Pengguna »
03 June 2023

Penghantaran air terus digerakkan oleh Team AKSB Kota Bharu Utara dan Team LAK Dun Kijang bagi menambah penuh tangki-tangki statik dan tangki pengguna serta lain -lain di sekitar kawasan PCB, Semut Api dan Kuala Besar pada 1 Syawal 1443H.

3/5/2022@ Kota Bharu Utara.
Penghantaran air terus digerakkan oleh Team AKSB Kota Bharu Utara dan Team LAK Dun Kijang bagi menambah penuh tangki-tangki statik dan tangki pengguna serta lain -lain di sekitar kawasan PCB, Semut Api dan Kuala Besar pada 1 Syawal 1443H.