Hotline PINTAS: 15777 Aduan Pengguna »
01 December 2022

Ekoran dari satu aduan pengguna berkenaan bekalan air yang disalurkan oleh AKSB. Tindakan segera untuk pemantauan dan pembaikian telah dijalankan bagi mencari punca masalah dan ianya telah diambil tindakan segera. Satu lawatan ke premis terkesan juga telah dilakukan oleh Pengurus Besar AKSB, Datuk Ir. P. Geol. Dr Azuhan bin Mohamed bagi mendapatkan maklumbalas YBhg. Dato’ Ismail Ibrahim, Mantan KP Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang JPM yang juga merupakan pengguna terbabit. Alhamdulillah punca gangguan kualiti air telah dapat diatasi bagi premis tersebut dan kawasan agihan berkaitan.

8/5/2022 @ Salor. Ekoran dari satu aduan pengguna berkenaan bekalan air yang disalurkan oleh AKSB. Tindakan segera untuk pemantauan dan pembaikian telah dijalankan bagi mencari punca masalah dan ianya telah diambil tindakan segera. Satu lawatan ke premis terkesan juga telah dilakukan oleh Pengurus Besar AKSB, Datuk Ir. P. Geol. Dr Azuhan bin Mohamed bagi mendapatkan maklumbalas YBhg. Dato’ Ismail Ibrahim, Mantan KP Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang JPM yang juga merupakan pengguna terbabit. Alhamdulillah punca gangguan kualiti air telah dapat diatasi bagi premis tersebut dan kawasan agihan berkaitan.