Hotline PINTAS: 15777 Aduan Pengguna »
06 June 2023

Satu lagi siri lawatan kerja dan tinjauan kemajuan kerja kerja pembinaan dan pengoperasian loji telah dibuat oleh Pihak Pengurusan tertinggi SPAN ke Loji Rawatan Air Mini Telok Mesira, Bachok pada hari ini serta mendapatkan maklumbalas penduduk setempat.

11/5/2022 @ Taman Mesira, Bachok.
Satu lagi siri lawatan kerja dan tinjauan kemajuan kerja kerja pembinaan dan pengoperasian loji telah dibuat oleh Pihak Pengurusan tertinggi SPAN ke Loji Rawatan Air Mini Telok Mesira, Bachok pada hari ini serta mendapatkan maklumbalas penduduk setempat.