Hotline PINTAS: 15777 Aduan Pengguna »
02 October 2023

Kerja-kerja kecemasan pembaikian paip utama bersaiz 700mm yang pecah di LRA Pahi, Kuala Krai, Kelantan telah siap dibaiki oleh Team AKSB Kuala Krai. Operasi agihan air ke Tangki R6 yang membekalkan air terawat ke kawasan terkesan telah dapat disambung semula.

12/5/2022@Kuala Krai.
Alhamdulillah, Kerja-kerja kecemasan pembaikian paip utama bersaiz 700mm yang pecah di LRA Pahi, Kuala Krai, Kelantan telah siap dibaiki oleh Team AKSB Kuala Krai. Operasi agihan air ke Tangki R6 yang membekalkan air terawat ke kawasan terkesan telah dapat disambung semula.