Hotline PINTAS: 15777 Aduan Pengguna »
02 February 2023

SESI TAKLIMAT PELAKSANAAN PROGRAM PENGGANTIAN PAIP LAMA/UZUR DENGAN PAIP BARU OP3-19 NEGERI KELANTAN

3/8/2022@Tanah Merah.

AKSB melalui pembiayaan Pengurusan Aset Air Berhad (PAAB )akan melaksanakan program penggantian paip lama/ uzur dengan paip baru untuk OP3-19 Negeri Kelantan.

Satu sesi taklimat telah disampaikan oleh En Karim Mohd Zain Pengurus PAAB Kelantan kepada semua ADUN di Jajahan Tanah Merah, Ahli Majlis Daerah Tanah Merah, Agensi Kerajaan, penghulu dan wakil penduduk setempat serta AKSB telah di adakan sebelum pelaksanaan kerja- kerja yang akan dilaksanakan oleh PAAB. Taklimat telah diadakan di Restoran Selera Tepi Sungai.