Hotline PINTAS: 15777 Aduan Pengguna »
09 February 2023

Kerja-kerja kecemasan pembaikian paip utama bersaiz 4 inci yang pecah di Kampung Menjual Tumpat Kelantan telah siap dibaiki oleh Team AKSB Tumpat. Bekalan air telah disalurkan semula dan akan kembali pulih secara berperingkat.

9/9/22@Tumpat.

Kerja-kerja kecemasan pembaikian paip utama bersaiz 4 inci yang pecah di Kampung Menjual Tumpat Kelantan telah siap dibaiki oleh Team AKSB Tumpat. Bekalan air telah disalurkan semula dan akan kembali pulih secara berperingkat.