Hotline PINTAS: 15777 Aduan Pengguna »
02 October 2023

MAKLUMBALAS MEDIA: PENCERAHAN BERKENAAN ISU ADUAN PENGGUNA MELALUI TIKTOK

Secara ringkasnya kawasan Machang Limbat ini merupakan kawasan hujung bagi DMA Pasir Tumbuh yang mendapat bekalan air daripada Loji Air Chicha melalui Tangki Kubang Kerian. Difahamkan oleh Pengurus Jajahan, tekanan air di kawasan berkaitan adalah dalam 3-6mh terutama apabila pengeluaran air kurang stabil dan konsisten ke tangki kubang kerian iaitu pada 28-31mld.Sekiranya berlaku gangguan bekalan air, premis di kawasan hujung akan terkesan terlebih dahulu.

Hasil tinjauan dan pemeriksaan lanjut pada 6/10/22 di premis pengadu didapati bahawa bekalan air telah ada dan keluar melalui stand meter pengguna serta dapat digunakan secara normal seperti biasa.

Difahamkan juga bahawa pada hari aduan dibuat bekalan air secara alternatif melalui lori air kontrak telah dihantar ke rumah pengadu. Untuk makluman, sebelum ini permintaan untuk penghantaran air juga pernah dibuat oleh pengadu sebagai contoh pada hari jumaat 9/9/2022, pihak Aksb melalui lori air kontrak juga menghantar bekalan air dengan segera pada hari yang sama.

Cuma ada kalanya sekiranya terdapat permintaan penghantaran air yang tinggi di satu satu kawasan yang terjejas maka penghantaran air melalui lori air kontrak akan mengambil masa yang lebih panjang.

Sebagai usaha Aksb, 4 buah telaga tiub baharu sedang di dalam pembinaan di LRA Chicha dan dijangka siap pada akhir tahun ini.

Segala kesulitan adalah dikesali dan AKSB sentiasa mencari jalan serta ikhtiar untuk memberi keselesaan dan perkhidmatan sebaik mungkin kepada para pengguna.

Sepanjang sebarang gangguan bekalan air, di mana mana kawasan, bekalan air secara alternatif akan dan telah dibekalkan kpd pengguna melalui lori air kontrak dan lori tangki AKSB dan ianya adalah percuma.

 Penghantaran air ke rumah pengadu pada 5/10/2022. Pada jam 9.30pagi.

 

Status bekalan di premis pengguna pada 6/10/2022

 

Penghantaran air ke rumah pengadu pada 9/9/2022

 

Sumber lain :