Hotline PINTAS: 15777 Aduan Pengguna »
09 February 2023

Kerja-kerja pembaikian bekalan elektrik di Loji Rawatan Air Ketereh telah selesai dilaksanakan oleh pihak Tenaga Nasional Berhad. Loji telah mula beroperasi semula lewat malam tadi.

20/10/2022@Kota Bharu Selatan.
Kerja-kerja pembaikian bekalan elektrik di Loji Rawatan Air Ketereh telah selesai dilaksanakan oleh pihak Tenaga Nasional Berhad. Loji telah mula beroperasi semula lewat malam tadi. Bekalan air akan kembali pulih secara berperingkat.