Hotline PINTAS: 15777 Aduan Pengguna »
05 June 2023

Kerja-kerja pencucian di mukasauk LRA Kelar telah dimulakan pada hari ini.

28/12/2022 – Pasir Mas.

Bagi memastikan kelancaran operasi di Loji Rawatan Air Kelar, kerja-kerja pencucian di mukasauk LRA Kelar telah dimulakan pada hari ini.