Hotline PINTAS: 15777 Aduan Pengguna »
09 February 2023

Kerja-kerja kecemasan pembaikian paip utama jenis AC bersaiz 10 inci yang pecah di Tangki Air turun Bukit Jawa, Pasir Puteh Kelantan telah siap dibaiki.

6/12/2022@Pasir Puteh.

Kerja-kerja kecemasan pembaikian paip utama jenis AC bersaiz 10 inci yang pecah di Tangki Air turun Bukit Jawa, Pasir Puteh Kelantan telah siap dibaiki oleh Team AKSB Pasir Puteh. Agihan bekalan air kepada pengguna terlibat telah mula disalurkan semula dan akan kembali pulih secara berperingkat.