Hotline PINTAS: 15777 Aduan Pengguna »
30 May 2023

Kunjungan daripada Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia(JMG) ke beberapa LRA seperti LRA Kg Puteh (sistem rawatan konvensional), LRA Perol (Sistem Rawatan AWS Technology), LRA Pintu Geng (Sistem Rawatan Ozon) dan LRA Ketereh (Sistem Rawatan Chemiless)

14/12/2022@Kota Bharu.

Hari ini AKSB menerima kunjungan daripada Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia(JMG) JMG merupakan agensi tunjak yang berperanan mengenal pasti potensi sumber air tanah bagi menyokong permintaan bekalan air bersih yang semakin meningkat. Pihak JMG berhasrat untuk membuat lawatan ke Loji-Loji Rawatan Air (LRA) di bawah kendalian AKSB. Lawatan telah dibuat ke beberapa LRA seperti LRA Kg Puteh (sistem rawatan konvensional), LRA Perol (Sistem Rawatan AWS Technology), LRA Pintu Geng (Sistem Rawatan Ozon) dan LRA Ketereh (Sistem Rawatan Chemiless) Lawatan ini bertujuan untuk perkongsian ilmu serta diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pegawai-pegawai JMG berkaitan sistem yang digunakan di loji-loji kendalian AKSB.

Lawatan ini diiringi Eksekutif Komunikasi Korporat AKSB dan taklimat diberikan oleh Ketua Operasi loji serta Penyelia-Penyelia LRA berkenaan.