Hotline PINTAS: 15777 Aduan Pengguna »
09 February 2023

Kerja-kerja kecemasan pembaikian paip utama bersaiz 10 inci yang pecah di Dusun Damar, Kuala Krai Kelantan telah siap dibaiki oleh Kontraktor PAAB.

12/1/2023@Kuala Krai

Kerja-kerja kecemasan pembaikian paip utama bersaiz 10 inci yang pecah di Dusun Damar, Kuala Krai Kelantan telah siap dibaiki oleh Kontraktor PAAB. Bekalan air telah disalurkan semula dan akan pulih secara berperingkat.