Hotline PINTAS: 15777 Aduan Pengguna »
03 October 2023

Rombongan Task Force SPAN beserta wakil AKSB telah melawat ke Tangki Air Sedar

12/2/2023@Tumpat.

Selepas lawatan ke LRA Tanjung Mas, rombongan Task Force SPAN beserta wakil AKSB telah melawat ke Tangki Air Sedar, tinjauan dibuat bagi melihat progres pembinaan 2 telaga baharu yang sedang dijalankan masing-masing pada peringkat 70% dan progres kerja-kerja Mekanikal & Elektrikal yang sedang dilaksanakan sekitar 85% oleh kontraktor yang dilantik oleh JSANK.